Zapytanie ofertowe Nr 02/ZAM/2018/1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe Nr 01/ZAM/2018/1.1.1_POIR Zapytanie dotyczące zamówienia na kluczowego podwykonawcę usług badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” MŚP: Szacunkowa wartość zamówienia 640 000 PLN (netto) Kontakt: Tel:…

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 (Szybka Ścieżka – „Urządzenia grzewcze”)

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 1.1.1 (Szybka Ścieżka – „Urządzenia grzewcze”) P.P.U.H Zamech Zygmunt Nocoń realizuje projekt pn.: „Opracowanie innowacyjnego kotła na biomasę o mocy do 25kW ze zintegrowanym elektrofiltrem” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa…