Zapytanie ofertowe

Nr 01/ZAM/2018/1.1.1_POIR

Zapytanie dotyczące zamówienia na kluczowego podwykonawcę usług badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” MŚP:

Szacunkowa wartość zamówienia 640 000 PLN (netto)

Zapytanie ofertowe

Nr 02/ZAM/2018/1.1.1_POIR

Zapytanie dotyczące zamówienia na kluczowego podwykonawcę usług badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny w ramach konkursu nr 4 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” MŚP:

Szacunkowa wartość zamówienia 390 000 PLN (netto)