Wylewanie panewek stopem łożyskowym

Zakład nasz wykonuje kompleksowe usługi wylewania (regeneracji) stopami łożyskowymi:

Stopy łożyskowe wylewane są następującymi metodami:

Bazujemy na materiałach wsadowych od czołowych producentów stopów łożyskowych spełniających normy PN-ISO 4381: 1997 ; PN-ISO 4381/AK:1998; PN-82/H-87111.

Wylewanie stopem łożyskowym obejmuje proces: