Kocioł grzewczy

EKO Balance

Dane Techniczne

Etykieta Energetyczna

EKO Balance to innowacyjny kocioł grzewczy spełniający wymagania dyrektyw, rozporządzeń i norm UE na najwyższym europejskim poziomie. Produkt jest zaawansowany technologicznie, gdyż wykorzystuje połączenie konstrukcji wymiennika ciepła z elektrofiltrem, w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń. Budowa kotła EKO Balance charakteryzuje się wysokim poziomem niezawodności i jest niemal bezobsługowa.

EKO Balance, jako jedyny na rynku europejskim, może być zasilany pelletem drzewnym klasy A1, A2 lub biomasą zielną z miskanta. Pozwala to na osiągnięcie niezależności energetycznej, wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców oraz wpisuje się w trendy energetyki rozproszonej. Głównymi elementami kotła są: palnik do spalania pelletu z rozbudowanym systemem podawania powietrza, komora spalania z aerodynamicznym systemem wychwytywania cząstek zanieczyszczeń oraz wymiennik ciepła zintegrowany z elektrofiltrem.

Zintegrowana konstrukcja wymiennika ciepła i elektrofiltru o niewielkich gabarytach, pozwala na uzyskanie większego stopnia separacji cząstek, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności procesu spalania.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom można znacząco ograniczyć emisję pyłów, wykorzystać lokalny potencjał biopaliwa stałego oraz obniżyć koszty eksploatacji urządzenia.

Cennik kotła EKO Balance
Moc minimalna - Moc nominalna Cena netto Cena Brutto
7,2 [kW] - 24 [kW] 33.250,00 zł 40.897,50 zł