8 Międzynarodowa Konferencja OZE

Najnowsze osiągnięcia, trendy i innowacje w sektorze energii odnawialnej. Wydarzenie, na którym wiedza naukowców będzie się przeplatać z planami rządu i polskimi produktami OZE.