Odlewnia

Odlewnia
Metali


Dane Techniczne


Wykaz materiałów:
  • brązów ( B555, B476, B663, BK331,B1010 B101, B10),
  • brązali (BA 1032),
  • mosiądzów (MO59, MO60, MA58, MK80, MM47, itd.),
  • stopów aluminium (AK-9, AK-11, AK-64), znalu, miedzi,
  • wylewamy panewki stopem łożyskowym Ł83, Ł89, Ł16, Ł10As.

Wykonujemy odlewy zarówno w formach piaskowych jak i kokilowych o masie do 2000 kg.

odlew
odlew

Wykonujemy również odlewy artystyczne z metali kolorowych oraz armaturę wod-kan c.o. . W/w odlewy odbierane są od nas w stanie surowym, obrobione zgrubnie, lub na życzenie klienta obrobione na gotowo.

Szukasz najlepszych rozwiązań inżynieryjnych dla Twojego projektu?