Badania i rozwój

Badania i rozwój


Od 2017 roku w firmie rozwijany jest dział B + R. W ramach jego działalności rozpoczęło pracę Laboratorium Rzeczywistego Spalania Paliw Stałych, które świadczy usługi w zakresie spalania paliw stałych (biomasy, węgla), przygotowania kotłów do uzyskania certyfikatu klasy 5 jak i Ekodesign, w zakresie doboru optymalnych nastaw programowych i przeprowadzenia prawidłowego procesu spalania.

W ramach działalności badawczej przedsiębiorstwo P.P.U.H. ZAMECH nawiązało współpracę z jednostkami naukowymi:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,

badanie i rozwój
badanie i rozwój
badanie i rozwój
badanie i rozwój
badanie i rozwój
badanie i rozwój

Badania przez nas prowadzone w Laboratorium Rzeczywistego Spalania Paliw Stałych dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie parametrów spalania konkretnie zdefiniowanego paliwa. Dotychczasowe badania były wykonywane na zlecenie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zakładu Polityki i Badań Strategicznych, Centralnego Laboratorium Pomiarowo- Badawczego Sp. z o.o., Biomasy Partner Group Sp. z o.o., firmy Kotły Patyk, oraz firmy P.W. Budmet. Analiza procesu spalania dokonywana jest przy wykorzystaniu kotłów, które spełniają kryteria sprawności cieplnej i emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5. Urządzenia te spełniają również kryteria zawarte w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Spełnia również kryterium w zakresie sezonowej sprawności energetycznej i sezonowej emisji OGC, CO, NOx oraz pyłu. Proces przygotowania do certyfikacji przeprowadzany jest na kotłach dostarczonych przez producentów kotłów.

Nasi Specjaliści


Zygmunt Nocoń
Zygmunt Nocoń

Zygmunt Nocoń jest właściciel firmy P.P.U.H. Zamech od 2006 roku. Posiada długoletnie (około 50 lat) doświadczenie w zarządzaniu firmami o profilu technicznym i inżynierskim. Nadzoruje procesy produkcyjne, projektowe i konstrukcyjne dla klientów, którymi są czołowe firmy jak ArcelorMittal, Grupa Alchemia S.A. (Huta Bankowa, Walcownia Rur Andrzej, Walcownia Rur BATORY, RUREXPOL, Kuźnia Batory), CEMA S.A., Damel S.A..

Zygmunt Nocoń jest także współzałożycielem firmy Budmet Nocoń, która jest obecnie wiodącym producentem kotłów o mocy do 500kW. Wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji kotłów a także liczne kontakty z innymi producentami tych urządzeń sprawia, że wiedza właściciela firmy P.P.U.H. Zamech jest nieoceniona. Jego doświadczenie obejmuje także zarządzanie projektami i procesami firmy oraz zarządzanie ryzykiem a także doświadczoną kadrą inżynieryjną i techniczną.

Adam Nocoń
Adam Nocoń

ADAM NOCOŃ Doktorant wdrożeniowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2017 roku zatrudniony w PPUH Zamech na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń – kontroler jakości. W zakresie jego obowiązków jest nadzór nad pracą Laboratorium Rzeczywistego Procesu Spalania Paliw Stałych. W ramach swojego wieloletniego doświadczenia jako współwłaściciel firmy P.W. Budmet jest laureatem licznych nagród

 • główna nagroda ogólnopolskich targów SIBEX 2017 za najbardziej innowacyjny i ekologiczny produkt.
 • nagroda „Stawiamy na jakość w ekologii” Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 • wyróżnienie Innowator 2016 w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”.
Jego duże doświadczenie w działalności badawczej oparte jest o liczne badania energetyczno – emisyjne jakie pod jego nadzorem były prowadzone na kotłach węglowych i pelletowych. Od 2017 roku jest także członkiem założycielem Polskiej Rady Pelletu. Jako ekspert w spalaniu biomasy jest współautorem licznych prac naukowych i prelegentem na licznych konferencjach.
 • 30.05-01.06.2019r. Zakopane VI Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla. Prezentacja pt.
  1. „Czy zastąpienie wszystkich kotłów w Polsce kotłami 5 klasy rozwiąże problem smogu?”
 • 01-02.04.2019r. Rzeszów IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywy rozwoju. Prezentacja pt.
  1. Szanse i zagrożenia stosowania kotłów 5 klas na paliwa stałe
 • 22.03.2019r. Sosnowiec XIV Konferencja Naukowo – Techniczna „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym”
 • 08-09.11.2018r. Organizator i prelegent w Podstolicach. Konferencja naukowa doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk o Ziemi pt. „Walka ze smogiem na Śląsku. Pellet czy węgiel? Prezentacje pt.
  1. Pellet jako OZE – klasyfikacja produktów drzewnych dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski
  2. Kotły małej mocy dla gospodarstw domowych, w programie rządowym „Czyste Powietrze”
  3. Ogólne warunki gwarancji kotłów Budmet Nocoń i sterowników firmy Tech Sterowniki
  4. Dotacja rządowa „Czyste powietrze” ogólne warunki projektu
 • 17-22.08.2018r. The Society for Organic Petrology 35th TSOP Annual Meeting Beijing, Chiny - poster pt.
  1. „The petrographic studies and outcoming characteristics of a wood pellet”
  2. “Evaluation of the quality of wood pellets in term of petrographic research”

Publikacje

 • Adam Nocoń, Iwona Jelonek, Marta Jach-Nocoń, Zbigniew Jelonek „Petrograficzna charakterystyka pelletów drzewnych dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski” - Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 104, ISSN 2080-0819, rok 2018, strony 131-139
 • Zbigniew Jelonek, Adam Nocoń, Iwona Jelonek, Marta Jach-Nocoń „Identyfikacja zanieczyszczeń w popiołach powstałych ze spalania pelletów drzewnych metodą petrografii optycznej” - Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 105, ISSN 2080-0819, rok 2018, strony 135-145
 • Adam Nocoń, Marta Jach Nocoń, Iwona Jelonek „The preliminary studies on the wood pellets combustion in pellet – fired domestic boilers” – Springer Proceedings in Energy. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. ISSN: 2352-2534.
 • Marta Jach – Nocoń, Adam Nocoń, Tomasz Mirowski, Iwona Jelonek, Zbigniew Jelonek „Jakość pelletu drzewnego stosowanego w automatycznych kotłach klasy 5 z Ecodesign na rynku detalicznym w kontekście ochrony powietrza w Polsce” – Polityka Energetyczna, nr 1, rok 2019, strony 127 - 140, DOI: 10.33223/epj/105528, Lista B MNiSW

Marta Jach Nocoń
Marta Jach Nocoń

MARTA JACH – NOCOŃ W firmie P.P.U.H Zamech pracuje na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń i rozwoju. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach swojej pracy zawodowej nadzoruje i kontroluje pracę Laboratorium Rzeczywistego Spalania Paliw Stałych. Dział B+R, którego pracami koordynuje, zajmuje się wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych i prowadzeniem badań dla takich podmiotów jak Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Zakład Polityki i Badań Strategicznych, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Biomasa Partner Group Sp. z o.o..

Pasjonatka odnawialnych źródeł energii, w szczególności różnych mieszanek pelletu drzewnego i biomasy niedrzewnej. Prywatnie swoją pasję rozwija jako doktorant wdrożeniowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdobytą wiedzą prezentuję na konferencjach i w publikacjach branżowych i naukowych.

Prezentacje:

 • 30.05-01.06.2019r. Zakopane VI Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla. Prezentacja pt.
  1. „Czy biomasa jest zawsze bio ?”
 • 11.2018 XXVIII Konferencja Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi oraz V Konferencja Złoża Kopalin – poster pt.
  1. „Wpływ tlenu na efektywność procesu spalania w kotłach 5 klasy na paliwa stałe”
 • 10.2018 Bezpieczne Ciepło, Opole - prezentacja pt.
  1. „Ograniczenie niskiej emisji w ramach wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych na kotły kl.5”
  2. „Relatywny związek pomiędzy niską emisją, a jakością paliw stosowanych w kotłach grzewczych oraz paleniskach grillowych”
 • 08.2018 The Society for Organic Petrology 35th TSOP Annual Meeting Beijing, Chiny - poster
  1. „The petrographic studies and outcoming characteristics of a wood pellet”
  2. “Evaluation of the quality of wood pellets in term of petrographic research”
 • 06.2018 5th International Conference Renewable Energy Sources in Krynica – prezentacja pt.
  1. 1. „Wstępne badania procesu spalania pelletu drzewnego w domowych kotłach pelletowych”

Publikacje

 • Marta Jach – Nocoń, Adam Nocoń, Tomasz Mirowski, Iwona Jelonek, Zbigniew Jelonek „Jakość pelletu drzewnego stosowanego w automatycznych kotłach klasy 5 z Ecodesign na rynku detalicznym w kontekście ochrony powietrza w Polsce” – Polityka Energetyczna, nr 1, rok 2019, strony 127 - 140, DOI: 10.33223/epj/105528, Lista B MNiSW
 • Marta Jach – Nocoń, Renata Maczuga, Adam Nocoń, Wojciech Cebo „Ekologiczne paliwa węglowe i proces spalania w kotłach klasy ecodesign” – Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność – Monografia ISBN 978-83-65593-18-4, rok 2019, strony 102- 127
 • Adam Nocoń, Iwona Jelonek, Marta Jach-Nocoń, Zbigniew Jelonek „Petrograficzna charakterystyka pelletów drzewnych dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski” - Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 104, ISSN 2080-0819, rok 2018, strony 131-139
 • Marta Jach – Nocoń „Efektywność procesu spalania w kotłach 5 klasy na paliwa stałe” - Business Magazin Strategie i Ludzie, listopad-grudzień 2018r.

Szukasz najlepszych rozwiązań inżynieryjnych dla Twojego projektu?